Biuro Rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe to przede wszystkim zespół który tworzą pracownicy z długoletnim doświadczeniem w dziedzinie księgowości i spraw kadrowych, świetnie zorientowani w dynamicznie zmieniających się przepisach prawnych dotyczących podatków i nie tylko. To osoby, którym nie są obce podatkowe kwestie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Biuro rachunkowe, w którym mieści się dział księgowy świadczy usługi związane m. in. z prowadzeniem rozliczeń na zasadach Książki Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowych, rozliczeń z tytułu podatku VAT. Pracownicy zajmują się również sporządzaniem i składaniem miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych, a także świadczą pomoc w przypadku kontroli podatkowych oraz kontaktują się z urzędami podatkowymi w celu jak najszybszego rozwiązania problemów i zapobiegnięcia wystąpieniu negatywnych konsekwencji.

Dział księgowy oprócz usług związanych stricte z księgowością w przedsiębiorstwie zajmuje się również świadczeniem usług kadrowych związanych m. in. z zatrudnieniem pracowników oraz prowadzeniem ich akt osobowych.

Naszym niezaprzeczalnym atutem jest wieloletnie doświadczenie w pracy z firmami o różnych profilach działalności – wśród naszych klientów znajdą się przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe oraz handlowe z terenu województwa podlaskiego.