Kadry i płace

Kadry i płace:

 • Sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń pracowników.
 • Przesyłanie deklaracji do ZUS elektronicznie przy pomocy podpisu kwalifikowanego.
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych
 • Rejestrację przedsiębiorstwa i jego pracowników w Urzędzie Skarbowym i ZUS
 • Przygotowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego i podatku dochodowego
 • Dokonywanie stosownych przelewów w imieniu Klienta na podstawie udzielonego upoważnienia
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników.
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa.
 • Sporządzanie sprawozdań do celów księgowych i zarządczych.
 • Przeglądy typu compliance
 • Pomoc w trakcie audytów
 • Kierowanie pracowników na badania lekarskie wymagane przepisami prawa pracy
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego