Biuro Prawne

Nasze biuro prawne to zespół młodych osób z bogatym doświadczeniem, które „jak ryba w wodzie” odnajdują się w „morzu” często skomplikowanych przepisów z różnych dziedzin prawa. Osoby te cechują się profesjonalnym podejściem do prowadzonych spraw i nieustannie dążą do sprawnego ich załatwienia.

W skład działu prawnego wchodzą wybitni specjaliści w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, podatkowego i prawa pracy, stale zwiększający swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Świadczymy usługi z zakresie windykacji należności, zarówno na etapie polubownym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym.

Dział świadczy również fachową pomoc w kwestiach związanych z założeniem działalności gospodarczej poprzez przygotowanie wymaganych prawnie dokumentów. W ramach obsługi Klientów świadczymy pomoc w załatwianiu spraw związanych z prowadzeniem działalności oraz z zakończeniem działalności gospodarczej.

Nasi pracownicy specjalizują się również w usługach związanych z przygotowaniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, tj. upadłości osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.