WINDYKACJA

Nasza kancelaria świadczy usługi windykacyjne w postaci dochodzenia roszczeń na każdym etapie procesu windykacji, który uzależniony jest od chęci współpracy ze strony dłużnika oraz złożoności sprawy. Wspólnie z wierzycielem ustalamy sposób odzyskiwania należności i podejmujemy odpowiednie działania.

Nasza kancelaria świadczy usługi na trzech poziomach windykacji:

 • Windykacja polubowna – przed sądowa, polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności należą do nich w szczególności:
  • wywiad gospodarczy – ustalenie składników majątku dłużnika, jego powiązań kapitałowych dłużnika oraz prowadzenie negocjacji,
  • monity (telefoniczne, pisemne) skierowane do dłużnika,
  • zawieranie ugody z dłużnikiem,
  • kierowanie informacji do Krajowego Rejestru Długów i Biura Informacji Gospodarczej.

Dokładamy największych starań, by już na tym etapie procesu windykacji doprowadzić do podpisania z dłużnikiem ugody lub porozumienia o spłatach ratalnych, uprzednio uzgodnionych z wierzycielem.

 • Windykacja sądowa – ma zastosowanie w przypadku gdy następuje brak chęci współpracy dłużnika z windykatorem i sprowadza się do:
  • analizy dokumentacji obsługiwanej wierzytelności,
  • dokonanie wyboru trybu postępowania,
  • przygotowanie pism procesowych i reprezentacja klientów przed sądem,
  • uzyskaniem tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
  • poszukiwanie majątku dłużnika,
  • podejmowanie czynności windykacyjnych,
  • aktywne uczestnictwo w czynnościach egzekucyjnych.

Składają się na nią również wszelkie inne czynności podejmowane na drodze przedsądowej.

 • Windykacja komornicza – obejmuje obsługę kontaktów z komornikiem w postaci:
  • wyboru odpowiedniego komornika sądowego,
  • przekazanie egzekucji,
  • nadzór egzekucji,
  • wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku,
  • wnioskowanie o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości,
  • poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia.

Wynagrodzenie kancelarii za windykację należności stanowi indywidualnie ustalona prowizja uzależniona od stopnia złożoności sprawy, wielkości majątku jaki w rzeczywistości zostanie odzyskany. Dzięki takiej umowie z klientem ma on pewność, że nasze działania są nastawione na wysoką efektywność i skuteczność, by wszyscy byli zadowoleni ze współpracy.

Skontaktuj się z nami a udzielimy profesjonalnej pomocy prawnej i uzyskamy możliwie najwyższe odszkodowanie.